Hoe is uw balans tussen belasting en belastbaarheid?

Belasting en belastbaarheid zijn centrale begrippen die een belangrijke rol spelen bij het ontstaan of bij het in stand houden van klachten, ook bij hoofdpijn.

Wij verstaan daar onder meer het volgende onder:

Een slechte houding is een belasting, een gespannen of verkeerde werkhouding en/of een hoge werkdruk is dat ook. Maar ook kunnen andere zaken een rol spelen, zoals b.v.  slecht slapen, een druk gezin, een ziek familielid, spanningen thuis of op het werk . Daarnaast kunnen persoonlijke eigenschappen zoals een perfectionistische instelling of moeite hebben met het stellen van grenzen een factor zijn betekenis zijn. Het kost vaak al genoeg energie om (heftige) hoofdpijn te hebben en door te gaan met het dagelijks leven.

De vraag is dan ook hoe uw persoonlijke verhaal rondom uw hoofdpijn er uit ziet.

Daarmee krijgen we een beeld van uw “belastbaarheid”, daaronder verstaan we “ datgene wat u in uw huidige situatie aan kunt ”. Het gaat er om een gezonde balans te vinden tussen belasting en belastbaarheid. Een gezonde leefstijl speelt hierbij een grote rol, maar ook een kritische blik op uw eigen gedrag is van belang, zoals  b.v. het leren stellen van grenzen en het ontwikkelen van een meer ontspannen houding. Op die manier zal uw belastbaarheid toenemen of kunt u beter met uw dagelijkse belasting omgaan. Ook met de belasting van hoofdpijn. De hoofdpijn verdwijnt niet helemaal, behalve soms bepaalde soorten hoofdpijn vanuit de nek, maar de frequentie en/of intensiteit kan afnemen en het herstel na een aanval zal sneller zijn.

Om een goed beeld te krijgen van uw persoonlijke situatie is de volgende vragenlijst gemaakt.

Het doel is samen te zoeken naar mogelijkheden om meer greep te krijgen op uw persoonlijke situatie. We krijgen op deze manier inzage in uw hoofdpijn, de ernst van uw klachten en de mogelijke triggers die een rol spelen bij het ontstaan of het in stand houden van uw hoofdpijn. Dit helpt mee een persoonlijk plan te maken om de hoofdpijnklachten aan te pakken.

Vul het in en verstuur de vragenlijst voorafgaand aan de eerste afspraak.

Alvast dank voor de genomen moeite!

Ga naar de hoofdpijnvragenlijst

Related Articles

Ontspanning

Werkwijze

U & Mensendieck