Privacyreglement

Praktijk voor Oefentherapie Mensendieck J.H.P.M. Rabou-van Gemert

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Persoonlijke gegevens

De praktijk brengt de volgende persoonlijke gegevens van u in kaart bij een behandeltraject.

 • Achternaam, voorletters
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • BSN, identiteitsdocument/nummer
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Huisarts
 • Verwijzer; indien anders dan huisarts
 • Verzekeringsgevens
 • Gegevens betreffende uw gezondheidssituatie
 • Overige gegevens, die u actief verstrekt; in correspondentie of telefonisch

De adresgegevens, het e-mailadres en het telefoonnummer worden gebruikt om te kunnen communiceren met de cliënt. Dit kan zijn voor afspraken, overleg en/of nota’s.

Met behulp van de combinatie BSN-nummer, geboortedatum en geslacht worden, via een beveiligde  verbinding, bij Vecozo uw verzekeringsgegevens opgevraagd.

De verzekeringsgegevens worden gebruikt om behandelingen te kunnen declareren bij de zorgverzekeraar.

Dossiergegevens

Hierin staan de gegevens, die noodzakelijk zijn voor een adequate behandeling van de cliënt.

Alleen uw therapeut heeft de mogelijkheid om uw persoons- en dossiergegevens in te zien. Dit met als doel het behandelproces (zowel de behandeling als het maken van afspraken) zo efficiënt mogelijk te laten verlopen als ook t.b.v. de facturatie.

Vastgelegde gegevens worden uitgewisseld met uw huisarts of specialist en, in voorkomende gevallen, met de waarnemer van uw therapeut.

Alleen met uw toestemming kunnen uw gegevens gebruikt worden voor specifieke doeleinden; bijv. wetenschappelijk onderzoek.

Samenwerking met andere instanties

Voor het verwerken van onze/uw gegevens met betrekking tot uw behandeldossier wordt samengewerkt met de volgende instanties. Met alle instanties heeft de praktijk –zo nodig; bij uitwisseling behandelgegevens- een verwerkersovereenkomst gesloten volgens de huidige wetgeving en de AVG (geldend vanaf 25 mei 2018)

 • Winbase / Incura; verslaglegging en administratie
 • Verzending declaratiegegevens naar zorgverzekeraar via Vecozo
 • Qualiview; t.b.v. monitoren kwaliteit van zorg. Uw antwoorden worden geanonimiseerd verwerkt en er worden geen behandelgegevens opgenomen.

Bewaartermijn, inzien, aanpassen of verwijderen van uw gegevens

De dossiergegevens worden –zoals wettelijk bepaald- 15 jaar bewaard.

U hebt het recht uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Wanneer een cliënt verzoekt de gegevens eerder te verwijderen dan zal de cliënt op de wettelijke bewaartermijn gewezen worden. Blijft de cliënt van mening dat de gegevens verwijderd dienen te worden dan kan dat alleen na het indienen van een schriftelijk verzoek, vergezeld van een kopie van een geldig legitimatiebewijs, en de zorgverzekeraar zal hiervan op de hoogte gebracht worden.

Cookies of vergelijkbare technieken

Onze website gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Beveiliging

Er zijn passende maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen; conform de huidige normen en wetgeving.

Mocht u over dit reglement vragen hebben dan kunt u telefonisch of via de mail contact opnemen met de praktijkhouder/AVG-functionaris mevr. J. Rabou-van Gemert

Contactgegevens:

Luijbenstraat 13

5211BR ’s Hertogenbosch

073-6137337

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

www.mensendieckdenbosch.nl

Related Articles

Ontspanning

Werkwijze

U & Mensendieck