Vergoedingen oefentherapie Mensendieck

Kijkt u even na in uw polis of u een aanvullend pakket heeft en welke vergoeding voor oefentherapie Mensendieck wordt gegeven. Sommige verzekeraars vergoeden een bepaald aantal behandelingen per jaar en andere vergoeden een bepaald bedrag per kalenderjaar.  Bent u alleen basisverzekerd, dan komen de kosten voor uw rekening.                                         


In 2023 bedraagt het eigen risico € 385,- . Deze regeling wordt toegepast op diensten uit de basisverzekering (uitgezonderd: huisarts, verloskundige zorg, kraamzorg en hulpmiddelen die in bruikleen worden verstrekt) en niet op het aanvullende pakket. Dit betekent dat uw behandelingen Mensendieck via een aanvullend pakket gewoon worden vergoed , uw eigen risico wordt daarvoor niet aangebroken!


In de basisverzekering wordt oefentherapie Mensendieck alleen vergoed voor patiënten met een chronische indicatie (volgens de chronische indicatielijst ). De eerste 20 behandelingen komen  echter voor eigen rekening. Indien u een aanvullende verzekering heeft dan kunt u daarmee, voor zover uw pakket dit dekt, de eerste 20 behandelingen laten vergoeden.                              Oefnetherapie voor jongeren onder de 18  jaar wordt altijd vergoed vanuit het basispakket.


 

Related Articles

Ontspanning

Werkwijze

U & Mensendieck

Oefentherapie levert veel op en is niet duur